Tuesday, January 23, 2007

ยกเลิก Blog

ขอยกเลิกการเขียน Blog และการโพสต์ใน pantip.com ชั่วคราวนะครับ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ เข้ามาเยี่ยมชมนะ